Sportif Aktiviteler

Yoga ve Çakralar

Yaklaşık iki aydır kardeşim sayesinde ailecek daha da bir bilinçlendik yogaya karşı. Hem eşim hem de ben boş vakitlerde kendimizi yoga sitelerine, bloglarına ya da instagram’da paylaşılan zor yoga duruşları bakarken buluyoruz  🙂

Geçenlerde de verilen ev ödevine istinaden Çakralar, meditasyon  konularında ufak araştırmalar yaptık kız kardeşimle, beğendiğim bir kaç bilgiyi burda da paylaşmak istedim meraklılarıyla.

Hint felsefesine göre, insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumunda, kuyruksokumunda, negatif bir akım bulunur. Bu iki “kutup”arasında dolaşan elektrik gücü “YAŞAM”dır.

Her yoginin amacı, kuyruk sokumunda, Muladhara Çakra yakınında, yılan gibi kendi üzerine üç kez çöreklenen uyuyan Kundaliniyi, yani negatif enerjiyi uyandırıp, onu Sushumna Nadi (omurilik boyunca) Sahasrara Çakrada (başın tepesinde) bulunan pozitif akımla birleştirmektir.

Bu olay, sabır ve azimle uygulanan Pranayama (nefes egzersizleri)asanalar (yoga duruşları), ve meditasyon sayesinde gerçekleşebilir. Buna erişebilen yogilerin sayısı çok fazla değildir. Kundalini yukarıya yönelirken, omurga boyunca sıralanan enerji merkezlerini (çakraları), teker teker delerek kafatasının tepesinde bulunan pozitif akımla birleşince yoginin bedeni elektrik akımına tutulmuş gibi sarsılır ve mutluluğun en üst hazzını duyar; böylece ermişliğe yükseldiği kabul edilir: yogilere göre, buna erenler, karşısındakinin düşüncesini “okuyabilir”, geleceği görme yeteneği elde eder.

Ancak kötü koşullar altında uyandırılan Kundalini tehlikeli olabilir, en azından uygulayanın ruhsal dengesini bozabilir.

Bedenin, girdap olarak adlandırılan 7 ana enerji merkezi vardır. Sanskritçe’de çakra olarak adlandırılan bu enerji merkezleri, güçlü elektrik alanlarıdır, gözle görülemezler. Bu yedi güç istasyonunun her biri bedenimizde hormon salgılayan bezlere karşılık gelir. Bu bezlerin hormon üretimini uyarırlar. Başka bir deyişle, fizik bedenimizdeki ismi ile hormon salgılayan iç salgı bezleri enerji bedenimizdeki çakralara karşılık gelirler. Çakraların işleyişini yapamaması durumunda çoğu zaman vücut zayıf düşer ve hastalanır. Bu yüzden de Çakraların bulunduğu yerleri ve etki ettiği iç organları bilmek, onları açmak konusunda bize yardımcı olacaktır.

İnternette çok fazla bilgi olduğundan ben en kısa halini yayınlamayı tercih ettim. İlgilenenler internet üzerinde epeyce kaynak bulabilir.

Chakras

1)  MULADHARA ÇAKRA (ROOT)

Muladhara

Vertebra kolonunun kökünde bulunan enerji merkezi

Yeri : Yaklaşık olarak anüs ve cinsel organlar arası

Sembolik tasviri : Dört taç yapraklı Lotus çiçeği ( dört enerji kanalı )

Psişik fonksiyonu : Yaşam isteği, iç güvenlilik hali, fiziki seviyede güven, materyal birikim ( maddi ) isteği, meslek veya seçilmiş ticari faaliyet

Fiziksel fonksiyon : Salgılama, anüs ve kalın bağırsak atımları, kas sistemi ve adipoz dokusu

Hormonal etki : Gonad bezleri

Rezonans elementi : Toprak süptil enerjisi

Duyu organı : Burun

Duyu : Koku

Renk : Kırmızı

Objektif bilinci, dünyasal oluşumu, fiziksel görüşü ve algılamayı temsil eder.

Yaşamsal KUNDALİNİ enerjisi burada bulunur üç kere kıvrılarak çöreklenmiş yılan olarak temsil edilmektedir.

2) SWADHİSTANA ÇAKRA (SACRAL) 

Swadhisthana

Cinsel bölge üzerindeki enerji merkezi

Sembolik tasviri : Altı taç yapraklı Lotus çiçeği ( altı enerji kanalı )

Psişik fonksiyonu : Karşı konulmaz istek, taşkın imajinasyon, halüsünasyon, iç güdü, cinsel potansiyel, yuva, aile, gıda

Fiziksel fonksiyon : Özümseme, döllenme, erkek ve kadın cinsel organları, lenfatik sistem, adet akıntısı, anne sütü, organik sıvılar

Hormonal etki : Böbreküstü bezleri

Rezonans elementi : Su süptil enerjisi

Duyu organı : Dil

Duyu : Tat

Renk : Turuncu

Cinsel bilinci, Erotizmi her planda yaratıcı imajinasyonu temsil eder

3)  MANİPURA ÇAKRA (SOLAR PLEXUS) 

Manipura

Solar pleksüs bölgesindeki enerji merkezi

Yeri : Göbeğin yaklaşık iki parmak altı

Sembolik tasviri : On taç yapraklı Lotus çiçeği ( on enerji kanalı )

Psişik fonksiyonu : İstem, ihtiras, ego, bireysellik, bağımsız olmak duygusu, yayılma, kişisel güç, uyum, kendine sahip olma, entegre zeka

Fiziksel fonksiyon : Sindirim sistemi kan

Hormonal etki : Pankreas

Rezonans elementi : Ateş süptil enerjisi

Duyu organı : Göz

Duyu : Görme

Renk : Sarı

Yaygın bilinci,  güç isteğini temsil eder

4) ANAHATA ÇAKRA (HEART) 

Anahata

Kardiyak pleksüs bölgesindeki enerji merkezi

Yeri : Yaklaşık olarak sternumun ortası

Sembolik tasviri : On iki taç yapraklı Lotus çiçeği ( on iki enerji kanalı )

Psişik fonksiyon : Çevreye karşı sınırları olmayan sevgi, şefkat, olumlu duygusal odaklarla birleşmenin verdiği saf derin mutluluk ve bundan doğan karşılıksız sevgi, fedakarlık, kabul etme, empati

Fizik fonksiyon : Dolaşım sisteminin aktivitesi, solunum sistemi, bağışıklık sistemi

Hormonal etki : Timus bezi

Rezonans elementi : Hava süptil enerjisi

Duyu organı : Deri

Duyu : Dokunma

Renk : Yeşil

Diğerleri ile sevgi ve empatik olarak yaşama bilincini temsil eder

5)  VİSHUDDA ÇAKRA (THROAT)

Vishuddha

Boyun bölgesindeki enerji merkezi

Yeri : Yaklaşık olarak adem elması denen bölgenin ortasındadır

Sembolik tasviri : On altı taç yapraklı Lotus çiçeği ( on altı enerji kanalı )

Psişik fonksiyon : Akıcı anlatım, etkileyici konuşma, vokal manyetizm, dokunaklı hitap, üstün sezgilerin uyanışı, fizik fonksiyon, ses telleri ve konuşma sisteminde aktivite, boğaz, gırtlak, ilik

Hormonal etki : Tiroid ve paratroid

Rezonans elementi : Ether süptil enerjileri ki bununla Akaşik klişe ve kayıtları algılayabilmek, zamanın gizli enerjileri ile irtibat mümkün olur

Duyu organı : Kulak

Duyu : Duyma

Renk : Mavi

Saf bilinci, süblime yaratıcılığı temsil eder

6)  AJNA ÇAKRA (3rd EYE)

Ajna

Alnın ortasındaki enerji merkezi

Yeri : İki kaş arasının yaklaşık bir buçuk parmak üstü

Sembolik tasviri : Yetmiş sekiz taç yapraklı Lotus çiçeği ( yetmiş sekiz enerji kanalı )

Psişik fonksiyon : Üstün sezgi, duru görü, duru işiti, altıncı his, kehanet kapasitesi, başkalarının düşünce ve vasıflarını anlık olarak belirleyebilme, ruhsal-kişisel bilinç

Fiziksel fonksiyon : Endokrin bezlerinin koordinasyonu, küçük beyin aktivitesinin kontrolü

Hormonalk etki : Kozalaksı bez

Rezonans elementi : Süptil, evrensel, mental enerjiler

Duyu organı : Akıl

Duyu : Altıncı his, üstün sezgi, zeka

Renk : Çivit mavisi

Üstün mental bilinçliliği, diğer süptil planları doğrudan algılmayı yaratıcılığın süptil olgularını kavramayı, aklın kavrama gücünü, telepatiyi, zeka ile teşhisi, ilahi yaratıcı zekayı temsil eder.

  7) SAHASHRARA ÇAKRA (CROWN)

Sahasrara

Mutlak odakla bağlantılı üstün enerji merkezi

Yeri : Başın tepe noktasını üç parmak üstü

Sembolik tasviri : Bin taç yapraklı ( on binden fazla enerji kanallı Lotus çiçeği )

Psişik fonksiyonu : İlahi plana ruhsal açılış, ruh formunda yaratıcının varlık içinde ve dışında bulunduğunun mutlak idraki, kesintisiz bilinçlilik, karşıtların birliği, deney üstü kutuplaşma, mutlak birleşme aktivitesi, sinir sisteminin devamlı senkronizasyonu, dev mental potansiyelin, varlığın %75 gelişmemiş serebral potansiyelinin uyanışı, merkezi sinir sisteminin kesin kontrolü

Hormonal etki : Hipofiz bezleri

Rezonans elementi : Süper mental ruhsal enerjiler

Duyu organı : Ruh

Duyu : akıllılık

Renk : Eflatun, mor hareli

Yaratılış odağına ( Atma ) bilinçlenmeyi temsil eder, bu Çakra kanalı ile son ve mutlak olan realite öğrenilebilir.

TÜM’ün BİR , BİR’in TÜM olduğu realitesine bağımsız, mutlak ve süper mental anlayıştır. Bu seviyede varlık, süper mental kavramayı, ilahi üstün kuralları ve Yaratan odağı ile yakın birleşmeyi tadar.

 

Kaynaklar :

1) http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87akra

2) http://www.yogaturk.com/yoga/chakralar/

You Might Also Like

3 Comments

 1. Dincer M.

  November 7, 2013 at 10:57 am

  Yogaya daha fazla yoğunlaşalım lütfen.. Büyük sınava sayılı günler kaldı 🙂

  1. nippur

   November 11, 2013 at 6:42 pm

   Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz 🙂
   Hayırlısı diyelimm

 2. julia

  March 21, 2016 at 11:08 pm

  Ikinci ve ucuncu cakralari cevreleyen bolgeye void denir ve void, kendi kendimizin efendisi olmayi temsil eder. Pek cok ogretide, bu bolge “iluzyonlar okyanusu” olarak tabir edilen ve bir ogretmenin yardimiyla gecilmesi gereken bolgedir. Kundalini uyandiginda ve void bolgesini gectiginde kendi kendimizin efendisi olma kalitesi icimize yerlesir.

Leave a Reply